§ 1.Dane osobowe

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady ochrony danych osobowych Klientów (dalej: Dane) korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.onzen-animalcare.pl.
 2. Polityka stanowi załącznik do Regulaminu i jego integralną część i wszelkie terminy w niej użyte, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.
 3. Administratorem Danych jest Tetenal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-203, ul. Roździeńskiego 188b, NIP: 6760077750, REGON: 350026824, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000142458, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 złotych, dalej: Sprzedający.
 4. Sprzedający oświadcza, że Dane Klienta są przetwarzane na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.) w celu marketingu własnych Towarów i usług Sprzedającego.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego (w szczególności rejestracja Konta) oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego  Danych dla potrzeb prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności dostarczenia Towaru, jak również w celu marketingu własnych Towarów Sprzedającego. Zgoda  Klienta wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym i obowiązuje aż do momentu pisemnego, pod rygorem nieważności, wyrażenia braku zgody na takie przetwarzanie z uwzględnieniem kolejnych ustępów.
 6. Dane są zbierane w celu wykonania Umowy, w celach marketingowych, a także w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich Danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom powiązanym ze Sprzedającym w celach marketingowych, jak również przewoźnikom/doręczycielom pocztowym w celu wykonania Umowy.
 7. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych przez  Sprzedającego w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego Danych innemu administratorowi danych, poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)onzen-animalcare.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.
 8. W przypadku przetwarzania Danych przez Sprzedającego, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt(at)onzen-animalcare.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta. W przypadku żądania usunięcia swoich Danych przez Klienta, Umowa nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do Umowy zawartej następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to co już świadczyły; w takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania Umowy).
 9. Klient, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, wraz ze zgodą na przetwarzanie Danych, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; Klient ma prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą na adres kontakt(at)onzen-animalcare.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.

§ 2.Pliki typu cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Podczas wizyty Klienta w Sklepie internetowym automatycznie zbierane są następujące dane Klienta:
  a. adres IP,
  b. data i czas wizyty na stronie,
  c. adres strony, z której Klient został przekierowany na stronę Sklepu internetowego.
 3. Sprzedający jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Sprzedający wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Sklepu internetowego do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
  c. możliwości logowania do serwisu,
  d. utrzymania logowania Klienta na każdej kolejnej stronie serwisu,
  e. zapamiętywanie ustawień filtrów katalogu produktów,
  f. zapamiętywanie ilości produktów na stronie katalogu produktów,
  g. zapamiętywanie produktów do porównania.
 5. Sklep internetowy stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu ich usunięcia przez Klienta lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 7. Sprzedawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Sklepu internetowego.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta Sklep internetowy mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym ze Sprzedawcą reklamodawcom.

Plik w wersji PDF do pobrania w sekcji: Pliki do pobrania »»

Data publikacji: 04.11.2015